PONAŠANJE

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja Porsche Holdinga

UVODNA RIJEČ

Objašnjavajući dole navedene norme ponašanja, mi, Porsche Holding,
činimo sljedeći veliki korak u spoznaji naših globalnih i lokalnih
odgovornosti. 
Sa našim proizvodima doprinosimo tome da stvorimo mobilnost koja će biti u skladu sa zaštitom životne sredine, efikasnija i sigurnija. U tom smislu budućnost nas obavezuje da mobilnost unaprijedimo proizvodima radi zajedničke dobrobiti, i to proizvodima koji će biti u skladu sa individualnim zahtjevima, ekološkim interesima i ekonomskim zahtjevima koji se postavljaju pred svjetski koncern.

Naš zajednički cilj se sastoji u tome da postanemo br. 1. među proizvođačima automobila širom svijeta i da ljudima u cijelom svetu uz pomoć dominantnog kvaliteta, omogućimo individualnu, dugoročnu i sigurnu mobilnost.

Da bismo postigli cilj:

- ponašamo se odgovorno u korist klijenata, akcionara i zaposlenih;

- smatramo da je pridržavanje internacionalnih konvencija 1, zakona   internih pravila 2 osnova za dugoročno uspješno ekonomsko poslovanje;

- postupamo u skladu sa našim izjavama;

- preuzimamo odgovornost za naše postupke;

Pored internacionalnih konvencija, zakona i internih pravila, osnovu našeg poslovanja čine vrijednosti Porsche Holding-a kao što su "fokusiranje na klijenta, visok učinak, stvaranje vrijednosti, sposobnost obnavljanja, poštovanje, odgovornost i dugoročnost" i čine osnovu za našu saradnju širom Holding-a i kao takve su uvrštene u naše norme ponašanja. 

Sa našim normama ponašanja dajemo našim saradnicima 3 smjernice koje obuhvataju suštinske principe našeg poslovanja i podržavaju ih u savlađivanju pravnih i etičkih izazova u svakodnevnom poslu. Norme ponašanja predstavljaju smjernicu za cijeli Holding, važe za sve saradnike i članove organa i za njegovu primjenu odgovara svaki pojedinac u podjednakoj mjeri. 
U svakodnevnom poslovnom okruženju zalažemo se za poslovanje koje će biti pošteno, iskreno i usklađeno sa pravilma i bićemo posvećeni normama ponašanja. Norme ponašanja možete preuzeti sa sljedećeg linka.

Kodeks ponašanja Porsche Holdinga