GARANCIJA

Više sigurnosti za vaš SEAT i za vaš budžet

Možete uživati u vožnji svog SEAT-a i biti potpuno bezbrižni. Sa SEAT garancijom ste potpuno zaštićeni, bilo kroz SEAT produženu garanciju ili kroz SEAT garanciju mobilnosti.

SEAT garancija mobilnosti

GARANCIJA MOBILNOSTI

 

Koji god razlog bio što niste u stanju da nastavite vožnju - bilo da je u pitanju kvar, saobraćajna nezgoda, krađa ili prazan rezervoar - dovoljan je jedan poziv i SEAT garancija mobilnosti će Vam priskočiti u pomoć - 24 časa, sedam dana u nedelji. 

GARANCIJA

Jednostavno, uvijek u pokretu

Pored osnovne garancije koja je zagarantovana Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača i Naredbom o određivanju proizvoda automobilske industrije, kupci SEAT vozila u mreži ovlaštenih partnera Porsche BH dobijaju i produženu garanciju u trajanju od 4 godina ili do ukupno pređenih 120.000 km (šta prije nastupi), a bez ograničenja kilometraže u prve dvije godine. Garantni rok počinje da teče danom isporuke vozila kupcu od strane importera ili ovlaštenog dilera.

Obaveze

Garancija podrazumijeva obavezu davaoca garancije, odnosno ovlaštenih dilera ili ovlaštenih prodavaca da bez naknade, otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača. Garancija obuhvata popravku utvrđenih neispravnosti ili, zamjenu dijelova / sklopova u kvaru, prema procjeni ovlaštenog servisa. Isključuje se obaveza zamjene dijelova / sklopova za koje se procjeni da se mogu popraviti. Zamjenjeni dijelovi su vlasništvo proizvođača koje za njega preuzima i čuva davalac garancije, odnosno ovlašteni diler. Usluge, odnosno, izvršeni radovi i potrošeni materijal koje pokriva garancija ne naplaćuju se kupcu.

Garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala.