Menadžment - Godišnji izvještaj 2015 - Marka SEAT - SEAT Bosna i Hercegovina | SEAT
MENADŽMENT

Menadžment u pokretu

Dr. García Sanz, predsednik i Luca de Meo, direktor , predstaviće aktivnosti kompanije.

Izvještaj predsjednika

"Sada je vrijeme za dugoročna razmišljanja i djelovanja. Naši planovi za budućnost su savršeno integrisani u korporativnu strategiju Volkswagen Grupe iz industrijske i perspektive marke."

Intervju sa direktorom

"Moramo da mislimo na sljedeći korak. Moj cilj je razvoj jedinstvenog imidža kompanije i marke SEAT."

Nadzor i upravljanje

Bord

Dr. Francisco Javier García Sanz - predsedavajući | Martin Mahlke, Matthias Müller, Bernd Osterloh, Dr. Stefan Piëch, Mark Philipp Porsche, Luca de Meo, Klaus-Gerhard Wolpert - supervizorski bord| Luis Comas Martínez de Tejada - sekretar i pravni savjetnik. 

Na vanrednoj skupštini 2. Januara 2015 odobreno je trenutno imenovanje Bernd Osterloh u upravni odbor a imenovanje Dr. Stefan Piëch u Mark Philipp Porsche od 16. Marta 2015. Na vanrednoj skupštini 1. Novembra 2015 odobreno je imenovanje Luca de Meo u odboru kompanije počev od istog datuma kao i sukcesora Jürgen Stackmann.

Bord

Luca de Meo - predsjednik| Holger Kintscher - finansije, IT i organizacija | Dr. Andreas Offermann - prodaja i marketing | Ramón Paredes - odnosi sa vladom i institucijama | Dr. Matthias Rabe - istraživanje i razvoj | Xavier Ros - ljudski resursi | Dr. Andreas Tostmann - proizvodnja | Klaus Ziegler - nabavka

Nadzorni odbor je imenovao  Xavier Ros zum 1. Septembra 2015 kao podpredsjednika za ljudske resurse. Nasljeđuje Josefa Schelchshorn. Za novog CEO  SEAT S.A. bord supervizora izabrao je  Luca de Meo počev od 1. Novembra 2015. Nasljeđuje Jürgena Stackmann.