SEAT garancija uslovi | SEAT
Prilikom vašeg posjeta ovoj internetskoj stranici trenutno se pohranjuju kolačići.
Prihvati i nastavi
GARANCIJA

Jednostavno, uvijek u pokretu

Garancija

Uslovi važenja garancije

Proizvođač vozila SEAT S.A., Barcelona, garantuje da je isporučeno vozilo ispravno. Mogući nedostatak koji bi se za vrijeme trajanja garancije pojavio na vozilu otklonit će se pod ovdje navedenim uvjetima:

1. TRAJANJE GARANCIJE

Garancija traje 2 (dvije) godine, računajući od dana isporuke vozila, bez ograničenja pređenih kilometara. Dodatno, uz obaveznu garanciju, za kupce SEAT vozila Porsche Bosna I Hercegovina je osigurala i Produženu garanciju.

 2. GARANCIJA NA LAK
Jamči se da 3 (tri) godine računajući od dana isporuke vozila neće doći do oštećenja laka na vozilu koji bi bio posljedica nedostataka u proizvodnji.

 

GARANCIJA

3. GARANCIJA NA PROHRĐAVANJE
Garantuje se da u roku od 12 (dvanaest) godina računajući od dana isporuke vozila neće doći do prohrđavanja kod svih modela vozila.
Prohrđavanjem se smatra perforacija u karoseriji koja je s unutrašnje strane (šupljine) probila na vanjsku stranu.

4. OBIM GARANCIJE
Garancija obuhvaTa otklanjanje nedostatka koji se na vozilu pojave za vrijeme trajanja garancije putem mreže ovlaštenih servisera za vozila marke SEAT, a o trošku proizvođača odnosno uvoznika vozila, upotrebom originalnih rezervnih dijelova. Prirodno trošenje dijelova vozila ne smatra se nedostatkom.

Garancija

Ograničenje garancije i gubitak prava na garanciju

Garancija ne pokriva nedostatak koji je nastupio kao posljedica:

 • ako je nedostatak na vozilu izazvan namjerno;
 • ko je nedostatak na vozilu posljedica nepravilne upotrebe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ ili hemijskim utjecajima (primjerice djelovanjem životinja ili djelovanjem životinjske odnosno biljne materije, udarci kamenčića, industrijski ispušni plinovi u zraku i sl.) ili drugih uzroka izvan samog vozila;
 • ako na vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog SEAT SERVISA u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog prijeđenog broja kilometara, ovisno šta prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;
 • ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u Servisnoj knjižici;

 

GARANCIJA

 • ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje, odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog SEAT SERVISA;
 • ako se na vozilu izvrši otklanjanje oštećenja ili kvara od strane neovlaštenog servisa;
 • ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;
 • ako se vozilo koristi za sportske svrhe ili bilo kakve druge vrste natjecanja;
 • ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;
 • ako nisu poštivane upute o upotrebi, održavanju i servisiranju navedene u uputama za uporabu vozila;
  k) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim tačkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.
GARANCIJA

Garantni list

Garantni list je sastavni dio priloženog Plana održavanja.

Kada kupac ima pravo na uslugu garancije mobilnosti?

Pravo na besplatnu uslugu garancije mobilnosti nakon primopredajnog servisa vozila zadržavate redovnim servisnim pregledima i održavanjem Vašeg vozila u ovlaštenom SEAT SERVISU prema propisanom Planu održavanja (svaki inspekcijski servis mora biti potvrđen potpisom i pečatom ovlaštenog servisnog partnera).

Ggarancija mobilnosti odnosi se na vozila koja su zbog tehničkog defekta, a uzrok kojega nije greška korisnika vozila ili vanjski uticaj na vozilo ostala nepokretna na cesti (smatra se da je vozilo nepokretno kada je nemoguće odvesti se istim u najbliži ovlašteni servis ili ukoliko prema uputama proizvođača nije dozvoljen nastavak vožnje).