GARANCIJA

Više sigurnosti za vaš SEAT i za vaš budžet

Možete uživati u vožnji svog SEAT-a i biti potpuno bezbrižni. Sa SEAT garancijom ste potpuno zaštićeni, bilo kroz SEAT produženu garanciju ili kroz SEAT garanciju mobilnosti.

SEAT garancija mobilnosti

GARANCIJA MOBILNOSTI

 

Koji god razlog bio što niste u stanju da nastavite vožnju - bilo da je u pitanju kvar, saobraćajna nezgoda, krađa ili prazan rezervoar - dovoljan je jedan poziv i SEAT garancija mobilnosti će Vam priskočiti u pomoć - 24 časa, sedam dana u nedelji. 

GARANTNI LIST

Garancija podrazumijeva obavezu davaoca garancije, odnosno ovlaštenih dilera ili ovlaštenih prodavaca da bez naknade, otklone sve neispravnosti nastale greškom proizvođača.  
Garancija ne pokriva usluge redovnog održavanja i tom prilikom potrošenog materijala. 

PRODUŽENA GARANCIJA

Jednostavno, uvijek u pokretu

Pored osnovne garancije koja je zagarantovana Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o zaštiti potrošača i Naredbom o određivanju proizvoda automobilske industrije, kupci SEAT vozila u mreži ovlaštenih partnera Porsche BH dobijaju redovnu garanciju od 2 godine te i produženu garanciju u trajanju od 3 godina ili do ukupno pređenih 150.000 km* (šta prije nastupi), a bez ograničenja kilometraže u prve dvije godine. Garantni rok počinje da teče danom isporuke vozila kupcu od strane Importera ili ovlaštenog dilera.