GARANCIJA MOBILNOSTI

SEAT garancija mobilnosti

Koji god razlog bio što niste u stanju da nastavite vožnju - bilo da je u pitanju kvar, saobraćajna nezgoda, krađa ili prazan rezervoar - dovoljan je jedan poziv i SEAT garancija mobilnosti će Vam priskočiti u pomoć - 24 časa, sedam dana u nedelji. 

GARANCIJA MOBILNOSTI

2 godine SEAT garancije mobilnosti

Od trenutka kupovine novog SEAT vozila vlasnik stiče pravo na pogodnosti SEAT garancije mobilnosti i širokog spektra usluga. Ova usluga je važeća unutar perioda fabričke garancije Seat vozila, bez obzira na pređenu kilometražu istog. Na zahtjev korisnika vozila Garancija mobilnosti se može produžavati svake naredne godine kod SEAT ovlaštenog servisnog partnera sa svakim redovnim inspekcijskim servisnim pregledom, uz odgovarajuću doplatu naknade za istu na godišnjem nivou, do maksimalno 10 godina starosti vozila. Svaki redovni servisni pregled Vašeg vozila mora biti potvrđen potpisom i pečatom ovlaštenog SEAT servisnog partnera.

GARANCIJA MOBILNOSTI

Uvijek najbolje rješenje

Vlasniku SEAT vozila biće ponuđen širok spektar usluga koje obezbeđuju mobilnost i izlaze u susret njegovim potrebama za slučajeve:
• popravka na licu mjesta ili vuča/prevoz vozila do najbližeg SEAT ovlaštenog servisnog partnera i putovanje po popravljeno vozilo

• smještaj SEAT kupca, odnosno putnika u hotelu i nastavak putovanja kupca do konačnog odredišta

Kada je potrebno kontaktirajte Call centar SEAT garancije mobilnosti na brojeve telefona:
- iz zemlje, 0800 22227
- iz inostranstva, +387 33 768 190

GARANCIJA MOBILNOSTI

Raspoloživost po zemljama

Usluga Garancije mobilnosti važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine kao i većine na teritoriji evropskih država:
Austrija, Belgija, Bulgaria, Češka Republika, Kipar, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovenija, Slovačka, Španija, Švedska, Holandija, Velika Britanija.
Ostale države:
Alžir*, Andora, Azori*, Bosna & Herzegovina, Gibraltar, Island*, Lihtenštajn, Madeira*, Maroko*, Monako, Norveška, San Marino, Švicarska, Tunis*, Turska*, Vatikan.
*U ovim državama usluga može biti ograničena