Inspekcija

Prilikom svakog pregleda vozila ne samo da doprinosite svojoj aktivnoj bezbjednosti, već i osiguravate vrijednost vozila.

Zašto je inspekcija važna?

Pregled vašeg automobila

Sa 130 km/h na autoputu, hladni start na -10 ° na zimskom odmoru ili na + 40 ° južno na moru? Savršeno za vas, naravno, ali izazov za vaše vozilo. Samo vozila koje redovno održavaju stručnjaci mogu bez problema proći ovakve zahtjeve. U zavisnosti od starosti vozila i kilometraže, opseg inspekcijske usluge varira i može uključivati i do 50 testnih tačaka.

Vrijedi znati o inspekcijskom servisu

Kada se vrši inspekcija?

Naljepnica sa unutrašnje strane vrata vozača ili prikaz servisnog intervala na instrument tabli podsjeća vas na sljedeći datum inspekcijskog servisa. U servisnoj knjižici takođe se nalazi datum sljedeće inspekcije.

Kontrolne tačke održavanja
  • Zamjena ulja motora, zamjena filtera ulja

  • Provjera nivoa rashladne tečnosti i antifriza

  • Testiranje opreme za osvetljenje i signalizaciju

  • Provjera podešavanja prednjeg svetla

  • Provjera funkcije brisača i uređaja za pranje vjetrobrana

  • Provjera akumulatora

  • Provjera debljine kočionih pločica naprijed i nazad

  • Provjera nivoa tečnosti za kočnice

  • Provjera stanja i dubine profila pneumatika

  • Provjera pritiska pneumatika na sva četiri točka i rezervnog točka

  • Poništavanje prikaza servisnog intervala

   
  Molimo pogledajte detaljne informacije u vašem SEAT servisnom planu. Vaš SEAT servisni konsultant će vas sa zadovoljstvom savjetovati sveobuhvatno o svim pitanjima u vezi sa servisnim intervalima, kao i o tačnom obimu i troškovima inspekcije i radova održavanja.

Šta su dodatni radovi i kada su potrebni?

Dodatni rad u okviru inspekcije podrazumijeva zamjenu istrošenih delova, koji se moraju obaviti u određenom intervalu - prema uputima proizvođača. 

Kao promjena filtera ili svjećica. Intervali promjene su, na primjer, 2, 4 i 6 godina ili 30.000, 60.000 ili 90.000 kilometara u zavisnosti od modela vozila.

U zavisnosti od modela i uslova korištenja, može biti neophodno, npr. da zamijenite filter vazduha ranije. To se dešava kada se vozilo kreće po prašnjavim područjima. Isto važi i za filter za gorivo. Ako je dizel gorivo sa niskim kvalitetom, možda će biti potrebno zamijeniti filter prije stvarnog intervala zamjene.

Kao dio inspekcije, vaš SEAT pažljivo provjeravaju naši servisni stručnjaci u skladu sa uputstvima proizvođača - tako da uvijek možete bezbjedno stići na svoje odredište!

SEAT paketi

Za vaše vozilo starije od 4 godine, SEAT-ove ponude nude kompletne pakete po mjeri.